Informacje o szkole - Szkoła w obiektywie


 

 

 

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie

z klasami integracyjnymi 

imienia Bronisława Chącińskiego

i przekazania sztandaru

 

 

4 grudnia 2000

 

Msza Święta rozpoczynająca uroczystość odbyła się w kościele po wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Łukowie.

 

 

 

Sztandar ufundowany przez Radę Rodziców poświęcił ksiądz biskup Henryk Tomasik.

 

 

Uczniowie złożyli  wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły  Bronisława Chącińskiego.

 

 

W szkolnej uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta p. Jerzy Kamiński przekazał na ręce dyrektor szkoły p. Elżbiety Pogodzińskiej

akt  nadania szkole imienia Bronisława Chacińskiego.

    

 

 

Aktu przekazania sztandaru dokonała przewodnicząca Rady Rodziców pani Zofia Karwowska.

 

Uczniowie odsłonili tablicę z imieniem patrona.

 

 

Dyrektor szkoły przekazała sztandar uczniom z Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie ślubują:

My uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie

 ślubujemy na sztandar szkoły:

wierność treściom, które wyrażają jej symbole,

 zawsze pracować sumiennie i uczciwie,

strzec wiernie honoru szkoły,

szanować tradycje patriotyczne naszej szkoły i narodu,

godnie nieść zaszczytne miano wychowanka szkoły.

Ś L U B U J E M Y !

 

 

Część artystyczna w wykonaniu uczniów.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 SP4 Łuków