Rodzice w szkole - Opinie rodziców


Analiza  ankiety przeprowadzonej wśród rodziców w maju 2010 roku.

Ankieta badała relacje panujące w szkole na trzech płaszczyznach:

- ocenianie

- bezpieczeństwo

- relacje między nauczycielem , uczniem i rodzicem

 

Badając ocenianie w szkole rodzice odpowiadali na 3 pytania:

  1. Czy znają Państwo szkolne zasady oceniania?

Odpowiedziało  294 rodziców, co stanowi 68 % ogółu rodziców.

  1. Czy Państwa dziecko jest w szkole sprawiedliwie  oceniane?

Odpowiedziało 246 rodziców, co stanowi 57 % ogółu rodziców w szkole

  1. Czy nauczyciele informują  o możliwości poprawienia ocen przez dziecko? Odpowiedziało 253 rodziców, co stanowi 58 % ogółu rodziców

 

Z uzyskanych od rodziców odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie szkoła otrzymała następujące informacje:  

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

Copyright © 2008 SP4 Łuków