Realizowane programy i projekty


 

 Realizowane programy i projekty

Rok szkolny 2015/2016

- Fantastyczne możliwości

- Domowy detektyw

Rok szkolny 2014/2015

- Fantastyczne możliwości

- Domowy detektyw

- Intercultural Learning In Physical Education Video prezentujące przebieg aktywności projektu

Rok szkolny 2012/2013

- Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

- Domowy detektyw


Lata wcześniejsze

- „Dla każdego coś innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie” 2011/2012 (dofinansowane z EFS)


- „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” 2009-2011

- Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej" 2007/2008


 

   

 

 

 

 
 

Copyright © 2008 SP4 Łuków