Rekrutacja


 

 

 

            Zasady przyjęcia ucznia do naszej szkoły określają przepisy zapisane w statucie szkoły w

Rozdziale XIV: Uczniowie szkoły

 

Rekrutacja - rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego SP4 na rok szkolny 2017/2018

 

Uchwała RM Łuków w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Załącznik 1 do uchwały dot. sieci szkół

Załącznik 2 do uchwały dot. sieci szkół

Uchwała RM Łuków w sprawie ustalenia kryteriów - przedszkole  i   Załącznik

Uchwała RM Łuków sprawie ustalenia kryteriów  - SP  i  Załącznik

 

REKRUTACJA SZKOŁA PODSTAWOWA

 klasa pierwsza

Informacja dla rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4

W związku z organizacją szkoły, prosimy rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4 o zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 w terminie do 15 maja 2017r.
Jeżeli rodzic (prawny opiekun) nie dopełni w wyżej wymienionym terminie tego obowiązku, a szkoła nie będzie już dysponować wolnymi miejscami, wtedy Burmistrz Miasta może wskazać realizację obowiązku w innej szkole.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym  w szkołach podstawowych

Zgłoszenie dziecka do obwodowej szkoły podstawowej    PDF    DOC

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej SP4  PDF   DOC  Oświadczenie

 

klasa sportowa na poziomie klasy czwartej

Terminy dotyczące rekrutacji do klasy sportowej na poziomie klasy czwartej

Wniosek do klasy sportowej na poziomie klasy czwartej PDF   DOC

 


REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

       Szkoła oferuje w nowo wybudowanej części obiektu zajęcia dla jednej grup „O” w godzinach 8.00 – 13.00.Szkołą nasza posiada plac zabaw, dwie sale gimnastyczne, zespół boisk sportowych, salę rekreacyjną, profesjonalnie wyposażone gabinety specjalistyczne, kort tenisowy, a w okresie zimowym lodowisko.

       Oferuje opiekę psychologa, pedagoga i logopedy, zajęcia z języka angielskiego.

       Dysponuje świetlicą czynną w godzinach 7.00 – 16.00. Stołówka oferuje płatne obiady (własna kuchnia) w godzinach 11.00-14.00.

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /a>

Zarządzenie Burmistrza Miasta Łuków w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Link do rekrutacji elektronicznej dla rodziców

Wniosek do oddziału przedszkolnego

 

 

 

Obowiązek szkolny w roku 2016/2017

Proszę Państwa, w związku z podpisaniem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, informujemy o istotnych zmianach, które zostały wprowadzone:

- obowiązek szkolny od siódmego roku życia,

- prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,

- obowiązek przedszkolny dla dziecka 6–letniego,

- prawo dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

 

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

 

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

 

– Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

– Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

 

Rekrutacja

rok szkolny 2016/2017

 

Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Miasta Łuków

w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łuków

 

Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 stycznia 2016 roku

 w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto ŁukówPliki do pobrania

 

Załącznik do uchwały DOC  PDF

Wniosek o przyjęcie do szkoły DOC  PDF

Zgłoszenie do szkoły DOC   PDF

 Granice obwodu szkołyCopyright © 2008 SP4 Łuków