Samorząd Uczniowski - Klasy I-III - Inne ważne informacje


 

 

 

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

- Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie kształcenia zintegrowanego

- Poszczególne klasy wybierają jednego Przedstawiciela do samorządu uczniowskiego

- Skład samorządu dokonuje sie w drodze wyborów

- Wybiera się czterech Przedstawicieli samorządu

- Kadencja Przedstawicieli samorządu trwa trzy lata. Dopuszcza się zmiany personalne w składzie samorządu.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodniczący: Natasza Lewandowska

Zastępca Przewodniczącego: Maja Szczygielska

 

Lista gospodarzy klas w roku szkolnym 2017/2018

Ia - Oliwia Branicka

Ib – Aleksandra Nowak

Ic – Filip Żmuda

Id – Michalina Smolak

 

IIa – Lena Kępka

IIb – Kacper Powrózek

 

IIIa – Bartosz Szczepaniak

IIIb – Joanna Świerk

IIIc – Amelia Olszewska

IIId – Zuzanna Borkowska

IIIe – Bartłomiej Boreczek

 

 

Z  KART  HISTORII  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  KLAS  I-III

   

     Samorząd Uczniowski klas I – III w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łukowie rozpoczął swoją działalność w roku szkolnym 1980/1981. Opiekunkami samorządu były wówczas panie Danuta Szczygielska i Krystyna Kur, od roku 1991. p. D. Szczygielska i p. B. Pilska.

      W 1994r. opiekunkami zostały p. B. Pilska i p. L. Szymańska. Od września 1994r. ukazywało się pismo Samorządu Uczniowskiego klas I – III „Dzwonek”.

      Od 1996 roku w naszej szkole organizowane są Zimowiska dla dzieci. W 1996r. Zimowisko zajęło II miejsce w województwie, a III miejsce w Polsce pod względem atrakcyjność spędzania wolnego czasu.

      Samorząd Uczniowski uczestniczył w szkolnych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych „Góra Grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, zbieranie nakrętek dla hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, akcje tygodnika „Wspólnota”.

      Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach regionalnych i wojewódzkich, co uwiecznione jest w „Kronice Samorządu”. Samorząd klas I-III współpracuje z samorządem klas IV-VI organizując imprezy i uroczystości szkolne np. Ślubowanie klas I, Święto Szkoły, spotkania widowiskowo-jasełkowe o Bożym Narodzeniu. Co roku organizujemy konkursy plastyczne, literackie i sportowe.

      Uczniowie naszej szkoły prezentują swoje zdolności wokalne i taneczne podczas obchodów Dni Łukowa, Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Umysłową, Pikniku Integracyjnego. W czasie swojej działalności Samorząd Uczniowski klas I – III ma szczególne zasługi i osiągnięcia. O licznych sukcesach czytamy w „Tygodniku Siedleckim”, Tygodniku „Wspólnota”, Nowej Gazecie Łukowskiej.

       Zapiski ważniejszych wydarzeń szkolnych przedstawione są w „Kronice samorządu”.

 

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego klas I – III

Bożena Pilska

Małgorzata Rzepko

 

 

 

Copyright © 2008 SP4 Łuków